IV Otwarty Turniej Szachowy pod patronatem senatora RP. 20.01.2019