VII POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH - 12.06.2011

ARTYKUŁ I FOTY >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Ktegorie taneczne: Hip-Hop, Street Dance, Show Dance, Break-dance, Disco

Kategorie: do lat 15, powyżej lat 15

Zapraszamy zespoły do zgłaszania uczestnictwa !!!

KARTA ZGŁOSZENIOWA >>>>>>>>>>>>>>>

REGULAMIN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(Zakładka - Pliki do pobrania)