Konkurs fotograficzny ,,Powiat Bialski w obiektywie"

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje III edycję konkursu fotograficznego

Konkurs będzie roztrzygnięty w 3 kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i szkoły średnie, Dorośli.

Szczegóły:

- każda praca (zdjęcie) powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis tego co przedstawia oraz dokładne miejsce wykonania,

- prace muszą zostać wykonane na terenie powiatu bialskiego,

- autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 zdjęć w danej kategorii,

- technika wykonania zdjęć jest dowolna,

- format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 15x21 cm w formie papierowej lub posiadać rozdzielczość min. 1600x1200

Prace konkursowe należy dostarczyć pod adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pok 122 lub drogą elektroniczną: starostwo@powiatbialski.pl Zdjęcia wykonane cyfrowo powinny być przekazane również na nośniku elektroniczym lub wysłane drogą mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Piotr Grzeszyk - 83 343 75-31 wew.554

Termin nadsyłania prac - 30 września 2011              Wyniki: 17 października 2011

 

WAŻNE:

Do prac należy dołączyć oświadczenie: ,,Oświadczam, że przedłożone komisji konkursowej prace są mojego autorstwa i wykonane na terenie powiatu bialskiego. Wyrażam zgodę na bezplatne przetwarzanie i wykorzystywanie moich zdjęć do celów promocyjnych przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej"