Szkolenie uzupełniające w ramach programu Dom Kultury +

W dniu 17.10.2011 odbyło się w siedzibie MOK Terespol szkolenie w zakresie Nowoczesnych Form Edukacji Kulturalnej.

Szkolenie poprowadził Adam Radosz - członek Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej, animator, edukator, trener, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury, wieloletni instruktor teatralny, twórca autorskich programów edukacyjnych.

W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele szkół, organizacji i instytucji społecznych z Terespola oraz nasi przyjaciele z domów kultury w Siemiatyczach, Cycowie i Krasnymstawie

 PROGRAM:

 9.30-11.00

 

Część wykładowa:

Wprowadzenie wykładowe: wprowadzenie pojęcia edukacja kulturalna i poznanie jej istoty,

rozróżnienie pojęć ,,edukacja kulturalna,, i ,,nowoczesna edukacja kulturalna

Edukacja do kultury i dla kultury, edukacja artystyczna;

Związki edukacji kulturalnej z animacja kulturalną i upowszechnianiem kultury;

11.00-11.15 - przerwa kawowa

11.15-12.45 - warsztaty plastycznej tożsamości emocjonalnej.

12.45-13.00 - przerwa kawowa

13.15-14.45

Część wykładowa:

Przykłady nowoczesnych form edukacji w kulturze; przemysły kultury oparte na edukacji

kulturalnej,

Polscy ,,liderzy nowoczesnej edukacji kulturalnej;

Szkoła a edukacja kulturalna;

Kierunki transformacji samorządowych instytucji kultury w zakresie edukacji kulturalnej.

14.45-15.00 - przerwa kawowa

15.00-16.30 – warsztaty improwizacji performerskiej oraz sensomatycznego atakowania słowem.

16.30-17.00 – podsumowanie szkolenia

 Szkolenie jest realizowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, w ramach programu Dom Kultury+ Priorytet I Szkolenia Uzupełniające, którego Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu jest beneficjentem.