Podsumowanie inicjatywy Wszyscy Równi - Każdy Ważny.

Terespolski Szczep Skautów Royal Rangers wziął udział w projekcie ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto" zgłaszając do Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu swoją inicjatywę pn. ,,Wszyscy Równi - Każdy Ważny". MOK na realizację tego projektu, polegającego finalnie na dofinansowaniu 7 inicjatyw kulturalnych, otrzymał środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018. Skauci byli właśnie jednym z siedmiu inicjatorów, którzy dostali pieniądze na swoją inicjatywę.

GALERIA >>>>

Jednym z wielu celów Wojtka i Moniki Tarasiuków (koordynatorów inicjatywy) było zapewnienie podczas kilku wakacyjnych popołudni ciekawej alternatywy dla dzieci na spędzenie czasu wolnego w formie tzw. „offline” (poza komputerem i internetem), przy jednoczesnym nawiązaniu przyjaźni, poznaniu się wzajemnie oraz zapoznaniu się z skautingiem i elementami survivalu oraz z historią swojej małej ojczyzny, poprzez badanie historii osób z nią związanych.

W sierpniu odbyły się 4 spotkania warsztatowe, podczas których dzieci w wieku 7-12 lat uczestniczyły w zajęciach, mających na celu:

- poznanie siebie nawzajem, nawiązanie bliższych relacji podczas gier terenowych i zabaw zespołowych,

- nabycie praktycznych umiejętności z zakresu skautingu, takie jak rozpalanie ogniska, pieczenie podpłomyków, nawigacja w terenie, mapa i kompas,

- zapoznanie się z historią miasta i osób z nim związanych, biorących udział m.in. w Powstaniu Warszawskim.

W październiku dzieci uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie w sali Małego Powstańca mogły bliżej poznać życie i codzienność dzieci i harcerzy w czasie trwania konfliktu. Na lekcji z historią prowadząca zajęcia, podzieliła zwiedzających na grupy, które dostały specjalne zadania aby znaleźć rzeczy ukryte w muzeum. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki M. Kopernika. Mnóstwo ekspozycji, które można było dotknąć, spróbować jak to działa zafascynowało grupę.

W rezultacie powstała publikacja zawierająca relacje z warsztatów i wycieczki oraz znalezionego opisu osoby, zasłużonej w walce w Powstaniu Warszawskim, związanej z naszym miastem. Był nim Stanisław Szponar (ur. 14.02.1918) zwany ,,Staszkiem", "Pogranicznikiem" bądź ,,Pogrzebaczem". Podczas II wojny światowej był w Terespolu łącznikiem Delegatury Rządu na Kraj - Oddziału Bojowego ,,Podkowa" - Sztafeta" i przeprawiał przez tzw. ,,zieloną granicę" na rzece Bug. Po spektakularnie przeprowadzonej tzw. ,,Akcji Pińskiej" (Szponar przeprawił 2 tygodnie wcześniej z Terespola do Brześcia dowódców tej akcji przez skuty lodem Bug), polegającej na rozbiciu gestapowskiego więzienia w Pińsku (18.01.1943) i uwolnieniu więźniów - oficerów Armii Krajowej przez oddział ,,Ponurego", opiekował się rodzinami rozstrzelanych przez Niemców w odwecie - 30 zakładników. Następnie został tego samego roku ewakuowany do Warszawy, gdzie zaczął działać w patrolu kpt. ,,Żmudzina" likwidującym tzw. szpicli (niemieckich współpracowników). W czasie Powstania Warszawskiego walczył w I Obwodzie "Radwan" (Śródmieście Płn.) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Bartkiewicz" - 4. kompania - I pluton "Podkowa". Zginął od odniesionych ran w boju podczas Powstania Warszawskiego na ulicy Kredytowej w dniu 22 sierpnia 1944 r. Jego nazwisko znajduje się na Murze Pamięci znajdującym się w Parku Wolności przylegającym do Muzeum Powstania Warszawskiego - Kolumna: 186, Pozycja: 48.

Podczas obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości publikacje były rozdawane mieszkańcom, którzy tradycyjnie zwiedzają podczas imprez patriotycznych zabytkową Prochownię, pełniącą w mieście rolę mini-muzeum.

Jesteśmy wraz z żoną osobami zaangażowanymi w promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży, bazujących na wzajemnej pomocy, akceptacji, poszanowaniu praw i obowiązków każdej osoby. Zależy nam, aby każdy mógł dorastać w środowisku pozbawionym uprzedzeń i złośliwości. Nasze dzieci zdobyły ważną wiedzę i umiejętności, bardzo się zintegrowały i zaktywizowały, tak samo jak osoby dorosłe, które pomagały w poszukiwaniu ciekawych historii. O to nam chodziło. Podczas pierwszego etapu realizacji projektu byliśmy ankieterami – wolontariuszami i podczas licznych rozmów utwierdziliśmy się w przekonaniu, że należy w okresie wakacyjnym i początku roku szkolnego zapewnić dzieciom alternatywę dla spędzania czasu w domu przed telewizorem i komputerem. Co udało nam się dzięki udziałowi w projekcie.

Inicjatywa ,,Wszyscy Równi-Każdy Ważny" została dofinansowana w ramach zadania ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto", na które MOK Terespol otrzymał dofinansowanie z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 realizowanego przez Narodowego Centrum Kultury.