Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym" - 01.03.2020.

„Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to największa impreza sportowo – edukacyjna, jaka towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbywa się aby oddać hołd żołnierzom podziemia antykomunistycznego, którzy w latach 1944 – 1963 walczyli z obcą władzą zainstalowaną w Polsce pod koniec II wojny światowej. Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz zachęta do aktywności ruchowej.

Galeria >>>>

Goniec Terespolski >>>>

Biała24 >>>>

W Polsce i na świecie 01.03.2020 r. Bieg „Tropem Wilczym” zorganizowało 365 miejscowości, pobiegło 75 000 biegaczy w 650 biegach. Organizatorem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Terespolu, w dniu 1.03.2020 r. byli: Urząd Miasta Terespol, UKS „Młodzi” i Klub Olimpijczyka działający przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym oraz MOK.

Terespolskie uroczystości rozpoczęła msza święta. Dr Bogusław Korzeniewski wygłosił wykład: ,,Żołnierze Wyklęci i ich testament". Uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Niepodległości. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu Polski, plutonowy Służby Więziennej, Kamil Adamiec odczytał Apel Pamięci. Kompania Honorowa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie oddała salwę honorową. Przy pomniku Niepodległości oraz Muralu Żołnierzy Wyklętych złożone zostały kwiaty. Gośćmi honorowymi uroczystości byli parlamentarzyści: poseł Dariusz Stefaniuk oraz senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący Sejmiku Woj. Lubelskiego – Jerzy Szwaj, Konsul RP w Brześciu – Jacek Zimolzak oraz samorządowcy na czele z burmistrzem miasta – Jackiem Danilukiem.

130 zawodników pokonało dystans 1963 m. Rozpiętość wieku biegaczy była bardzo duża. Najmłodszy uczestnik miał 3 lata, a najstarszy ponad 60. Bieg miał charakter rodzinny. W pełnym umundurowaniu trasę biegu pokonali uczniowie ALO oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszyscy w doskonałej kondycji dotarli do mety. Wygrał uczeń ALO – Jan Daniluk przed Darkiem Zduniakiem i Mirosławem Włodarczykiem. Aleksandra Kotowska okazała się najlepsza wśród kobiet. Na mecie na zawodników czekały piękne medale i ciepły bigos. Sponsorem pakietów startowych był Urząd Miasta w Terespolu.

Bohaterem terespolskiego biegu był Witold Pilecki. Wnuk powstańca styczniowego. Ukształtowało go konspiracyjne harcerstwo, do którego wstąpił w 1913 r. w Wilnie, później Wojsko Polskie. Bronił Grodna przed Niemcami, brał udział w Bitwie Warszawskiej. Walczył w kampanii wrześniowej, po klęsce przeszedł do podziemia. We wrześniu 1940 r. zgłosił się jako ochotnik do Auschwitz. Zorganizował tam siatkę konspiracyjną. Wiosną 1943 r. podjął brawurową ucieczkę z obozu. W szeregach AK wziął udział w powstaniu warszawskim. Trafił do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu dołączył do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Na osobisty rozkaz Andersa wrócił do Polski. W maju 1947 r. został aresztowany i po absurdalnym procesie sądowym skazany na śmierć. Wyrok wykonano w 1948 r.

Krystyna Pucer