XVII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

Dobiegła końca tegoroczna, siedemnasta już edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Dzień wcześniej Festiwal zainaugurowano w Lublinie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. W sobotę i niedzielę w terespolskim ośrodku kultury wystąpiły, podczas przesłuchań festiwalowych, 32 chóry i zespoły, w tym 11 z zagranicy. Wydarzenie to wyjątkowa w roku okazja, aby w tym samym miejscu i czasie można było usłyszeć wykonawców z Polski, Białorusi i Ukrainy, wykonujących tradycyjne starosłowiańskie kolędy wschodniego pogranicza. W tegorocznych spotkaniach festiwalowych wystąpiło prawie 800 osób. Jak co roku, prezentowały się chóry zarówno parafialne jaki i działające przy różnych instytucjach kultury.

Tradycyjnie otwarcia festiwalu w Terespolu dokonali wspólnie: abp Abel, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Jacek Danieluk, burmistrz Terespola. XVII MFKW został zorganizowany z błogosławieństwa abpa Abla. Gośćmi festiwalu byli: bp Artur Miziński – biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, Aleksander Sosna – doradca prezydenta RP ds. wyznań, Aleksander Łozicki – konsul generalny Białorusi w Białej Podlaskiej, Władysław Kaniewski – konsul generalny Ukrainy w Lublinie, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, oświaty i duchowieństwo.

 

 

 

 Uczestnicy zachwycili licznie zgromadzoną publiczność wysokim poziomem i różnorodnością wykonań.Zespoły prezentowały piękne stroje, układy taneczne i oczywiście interesujące aranżacje muzyczne. Przywracając rolę kolęd w zbliżaniu narodów, wykonawcy zaprezentowali zarówno te popularne, jak i zapomniane już dziś utwory. Publiczność miała możliwość podziwiania kolęd, koladek, pastorałek oraz szczedriwek.

W tym roku na terespolskiej scenie podczas dwóch dni przesłuchań festiwalowych zespoły zaprezentowały różnorodne formy kolędowania. Doskonałym przykładem połączenia tradycji z nowoczesnością był występ zespołu „ILO&friends”, wykonującego muzykę z pogranicza akustyki i brzmień elektrycznych, wspólnie z zespołem ludowym „Rozśpiewany Gródek” z Gródka. Łemkowską tradycję kolędniczą przybliżył Męski Kameralny Chór Cerkiewny „Kliros” z Gorlic. We wspólnym kolędowaniu pokolenia połączył rodzinny chór działający przy parafii przy monasterze w Supraślu. Tradycyjny śpiew cerkiewny przybliżyły chóry parafialne z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Kielc, Kobylan, Międzylesia, Siemiatycz, Sławatycz, Terespola, Zabłocia i chór BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Piękno lokalnego bożonarodzeniowego folkloru polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza barwnie przedstawiły chóry i zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorosłe, działające przy szkołach, uniwersytetach i centrach kultury (chór miasta Garwolin; zespół wokalny Niepublicznej Szkoły Podstawowej św.św. Cyryla i Metodego z Białegostoku; „Werwoczki” z Orli; „Kanon” z Łomaz; „Sacrum” z Lublina; „Tutejsza szlachta” i „Wierasok” z Mińska; Zgoda” z Brześcia; „Poleskieje Pierezwony” z Kobrynia; zespół College’u Muzycznego z Grodna; „Lira” oraz „Legenda” i „Znachidka” ze Lwowa). Prezentacjom towarzyszyła wystawa fotograficzna Orth Photo, będąca tematyczną podróżą opowiadającą o kolorach prawosławia w Polsce. Powstała ona z bogatych zbiorów fotografii serwisu OrthPhoto.net. Pokazuje polskie prawosławie widziane obiektywem i sercem jednocześnie: kolory wielskich i miejskich cerkwi, koloryt świątecznych i codziennych obrzędów religijnych, barwne i szanowane postaci związane z prawosławiem, duchowieństwo i parafian. Honorowy patronat nad wystawą objął prezydent RP Bronisław Komorowski. Więcej o wystawie tutaj.

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejny Festiwal w 2013r. Serdecznie podziękowania jako organizatorzy kierujemy pod adresem sponsorów i wolontariuszy. Rokrocznie grupa ludzi dobrej woli wspiera tę imprezę finansowo i angażuje się w pomoc przy jej organizacji. Bez ich udziału, przygotowanie Festiwalu i jego ostateczny kształt byłyby zapewne uboższe.

Organizatorzy imprezy to Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja Dialog Narodów, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej i Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu. Festiwal dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GALERIA UM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wystąpiły następujące Chóry i zespoły:

Przesłuchania festiwalowe XVII MFKW 28.01.2012r. (sobota)

 

 

 

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostoła Jana Teologa - Terespol

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Anny - Międzyleś

Chór Soboru Garnizonowego pw. św. Mikołaja - Brześć (Białoruś)

Akademicki Chór "Zgoda" - Brześć (Białoruś)

Zespół "Werwoczki" - Orla k. Białegostoku

Zespół Wokalny"Kardia" Parafii Prawosławnej pw. św. Ducha - Białystok

Chór Zespołu Szkół "Kanon" - Łomazy

Chór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia NMP - Bielsk Podlaski

Chór Dziecięcy Soboru pw. Zmartwychwstania Pańskiego - Brześć (Białoruś)

Chór Kamienieckiej Państwowej Szkoły Sztuk - Kamieniec (Białoruś)

Chór Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Zespół "Tutejsza Szlachta" Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego - Mińsk (Białoruś)

Męski Chór Kameralny Ośrodka Kultury Prawosławnej "Kliros" - Gorlice

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja - Kielce

Chór Żeński "Lira" Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki - Lwów (Ukraina)

Chór Rodzinny Parafii Monasteru pw. Zwiastowania NMP - Supraśl

Chór Dziecięcy "Wierasok" - Mińsk (Białoruś)

 

Przesłuchania festiwalowe XVII MFKW 29.01.2012r. (niedziela)

 

 

Zespoły "ILO&friends" i "Rozśpiewany Gródek" - Gródek k. Białegostoku

Chór Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej - Kobylany

Zespół Wokalny Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego - Białystok

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja - Zabłocie

Chór Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej - Sławatycze

Chór Dziecięcy Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego -Siemiatycze

Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia NMP - Bielsk Podlaski

 Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Znachidka" - Lwów (Ukraina)

Kameralny Chór Młodzieżowy "Sacrum" - Lublin

Zespół Folklorystyczny "Poleskije Pierezwony" - Kobryń (Białoruś)

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła - Siemiatycze

Chór Miasta Garwolin - Garwolin

Dziecięcy Zespół Wokalny "Legenda" - Lwów (Ukraina)

Chór Grodzieńskiego Państwowego College'u Muzycznego - Grodno (Białoruś)

Chór Młodzieżowy Katedry Prawosławnej pw. św. Mikołaja - Białystok

 

Sponsorzy XVII MFKW

1.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie

3.

Ceramika Paradyż Sp. z o.o. (Piotr Tokarski - Prezes)

4.

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

5.

Urząd Gminy Terespol

6.

Urząd Gminy Zalesie

7.

Agrostop Sp.z o.o Terespol

8.

Nadleśnictwo Chotyłów

9.

F.H.U. HANDBUD Wiesław Blicharski

10.

Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. Warszawa

11.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu

12.

Urząd Gminy Tuczna

13.

Urząd Gminy Sławatycze

14.

Urząd Gminy Kodeń

15.

Rada Miasta Terespol

16.

Urząd Miasta Terespol

17.

Antoni Sacharuk

18.

Ryszard Osypiuk z Terespola

19.

P.P.H.U Transbet Wojtiuk Marian Biała Podlaska

20.

Compensa Terespol Henryk Stec

21.

P.P.H.U REBUTR II w Terespolu Władysław Grzelak

22.

P.P.U.H. AVENA Sp. z o.o.

23.

Zbigniew i Krystyna Banach

24.

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu

25.

Zaspół Szkół Zawodowych w Małaszewiczach

26.

Jerzy Domański - Gospodarstwo Rolne w Jabłecznej

27.

Wojciech Popławski

oraz:

MARKUS - Marian Makowski Biała Podlaska

Garden Service Biała Podlaska

Centrum Logistyczne PKP CARGO - Małaszewicze

Barbara i Ryszard Osypiuk

PGKiM Terespol

AGROSTOP Terespol

 

Wolontariat MFKW 2012

- Ania Mazur

- Karolina Mazurek

- Basia Turuta

- Asia Łukaszuk

- Renata Drążek

- Sebastian Wawryniuk

- Ola Kowal

- Daria Szkodzińska

- Magda Romaniuk

- Natalia Szefer

- Ewa Stempniewka

- Ola Drobysz

- Karolina Marchlewska

- Wiktoria Sobol

- Hubert Harasimiuk

- Łukasz Popławski

- Anita Zajko

- Andżelika Drążek

- Paulina Krzemińska

- Paweł Biegaj

- Michał Pietrusik

- Katarzyna Polaczuk

- Marzena Dmitruk

- Anna Fiłanowicz

- Anita Tarkowska

- Katarzyna Bondaruk

- Katarzyna Hasiuk

- Jakub Marczuk

- Mateusz Marczuk

Wykonawcom, sponsorom i wolontariuszom składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy za rok !!!