Aktualności

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na działania teatralne oraz z NCK na działania szkoleniowe!

 Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu ,,Kultura Dostępna" dofinansowanie w wysokości 36 tys. zł. na realizację projektu ,,Będzie wreszcie Teatr w mieście!”. 

Strategicznym celem programu Kultura Dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej z uwzględnieniem potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i nie zaangażowanych w życie kulturalne. Priorytetowo traktowane są zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, integrujące społecznie.

                             

Projekt ,,Będzie wreszcie Teatr w mieście!" składa się z następujących działań:

  • utworzenie grupy teatralnej (wielopokoleniowej), która będzie prowadzona przez profesjonalnych aktorów/instruktorów skupionych wokół Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ,,Ę”. Powstała grupa warsztatowa wystąpi z własnym przedstawieniem podczas Dni Teatru Ulicznego w Terespolu. Rekrutacja chętnych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) trwa do 27 maja br.

  • organizacja ,,małych form teatralnych" - pięciu przedstawień w przestrzeni miejskiej (biblioteka, szkoły, restauracja),

  • organizacji DNI TEATRU ULICZNEGO, które odbędą się 26-27 sierpnia. Wystąpi kilka teatrów ulicznych, grup kuglarskich, teatrów tańca ognia.

  • grupowych wyjazdów do renomowanych teatrów w Warszawie, na ważne dla kultury narodowej spektakle teatralne.

Program Kultura Dostępna koordynowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, z którym MOK Terespol związany jest również poprzez drugi program pn. ,,Zaproś Nas do Siebie".

                                                              ***

MOK Terespol znalazł się jako jeden z 20 małych domów kultury z całej Polski w programie ,,Zaproś Nas do Siebie”, którego celem jest wsparcie w budowaniu oferty programowej.

Projekt odbędzie się w formie warsztatów, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań i konsultacji eksperckich, udziału w procesach badawczych diagnozie potrzeb kulturalnych w lokalnej społeczności, pracy nad projektem oferty programowej MOK Terespol na 2018 rok.

                              

Rezultaty programu:

  • wzmocnienie kompetencji pracowników w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
  • przygotowanie oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
  • pomoc w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności.                                                 

XIII Otwarty Przegląd Zespołów Tanecznych w Terespolu - 18.06.2017

 XIII OTWARTY PRZEGLĄD

ZESPOŁÓW TANECZNYCH 

,,LOVE TO DANCE”

O PUCHAR STAROSTY BIALSKIEGO

18.06.2017

MOK TERESPOL

W Programie:

10:00-12:00 - Paulina Jurkowska (taniec współczesny) - tancerka Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Tańca w Gdańsku. Zdobywczyni wyróżnienia w Konkursie ,,Złote Pointy 2010" w Szczecinie. Pięciokrotna zdobywczyni stypendiów artystycznych na konkursach tańca.  

12:00-14:00 - Karol ,,Polssky" Polak (taniec hip hop) - tancerz, choreograf, instruktor tańca. Reprezentant Grupy Hip Hopowej Kontrabanda Crew. Finalista programu Mam Talent oraz uczeń tancerzy Michaela Jacksona. Laureat wielu konkursów tańca Hip Hop w kraju i za granicą.

warsztaty taneczne z profesjonalnymi instruktorami są odpłatne, każde po 20zł.

15:00 - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH w układach: Show Dance, Hip Hop, Disco, Breakdance,

 

Jury: 

- Piotr Czarnecki - dyplomowany pedagog, tancerz, choreograf, animator kultury. Przeszedł przez różne szczeble edukacji tanecznej, przez taniec towarzyski w formie turniejowej do wszystkich form street danceowych. Jego największą miłością taneczno - muzyczną jest HOUSE. Od 2008 roku współprowadzi studio taneczne Akademia Tańca w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia  street dance (hip hop, locking, popping, house) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Karol ,,Polssky" Polak - jak wyżej

- Paulina Jurkowska - jak wyżej

ZAPRASZAMY  

Międzynarodowy FESTYN Rowerowy na stadionie miejskim - 20.05.2017

 PROGRAM FESTYNU:

 

16:00 – Wykłady, panele dyskusyjne związane z turystyką rowerową

16:30 – Owacja (folk-kabaret/Brześć)

17:00 – The Punitive (rock/Łosice)

18:00 – Ksenija Aksiutik (Brześć)

18:30 - Andrej Kuncevicz (Brześć)

19:00 - Vitalij Prokapovicz (Brześć)

19:30 - Angelina Pipper (pop, dance/Brześć)

20:00 – Metaf (Terespol)

21:30 – D-Paul (elehtro/hause)