Aktualności

Jubileusz 20-lecia Zespołu Tanecznego FLESZ - 18.03.2018 - Relacja.

 Zespół Tańca Współczesnego FLESZ, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu obchodził w niedzielę 18 marca br. jubileusz 20-lecia istnienia. 

ARTYKUŁ >>>

GALERIA >>>

Radio Biper >>>

Biała 24 >>>

Tygodnik Wspólnota >>>

Słowo Podlasia >>>

Imprezę jubileuszową otworzył chór Corda Vox. Licznie zebrana publiczność miała okazję podziwiać prezentacje filmowe z dawnych występów zespołu FLESZ, pokazy zdjęć z różnych okresów działalności i miejsc, w których dziewczyny miały okazję tańczyć. Co najważniejsze FLESZ zaprezentował tego wieczoru blisko 20 układów tanecznych, które zostały wykonane przez wszystkie sekcje zespołu.

Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z instruktorką Magdaleną Wieczorek serdecznie dziękują byłym i obecnym tancerkom, wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom społecznym, które przez lata wspierały, obecnie wspierają i wspierać będą w dalszym ciągu zespół taneczny FLESZ. To dzięki Wam dzieci i młodzież może kształtować charaktery i czerpać radość z uprawiania sztuki tanecznej.

DZIEŃ KOBIET w Terespolu (artystycznie i sportowo) w MOK i GALERII SMAKÓW - 10.03.2018. Relacja

 Międzynarodowy Dzień Kobiet w Terespolu świętowano w sobotę 10 marca na sportowo i artystycznie. Były mecze piłkarskie, pokazy taneczne, występy teatralne i muzyczne oraz loteria z nagrodami. Od 13:00 w hali sportowej rozpoczęły się sportowe atrakcje: otwarte zajęcia cardio dance, mecze kobiecych drużyn w piłkę nożną oraz pokaz taneczny zespołu FLESZ.

ARTYKUŁ >>>

GALERIA >>>

Galeria Biała24 >>>

Relacja RadioBiper >>>

Bialskie Forum I >>>

Druga część obchodów miała charakter artystyczny i odbyła się w restauracji Galeria Smaków. Przygotowane były stoiska z ozdobami rękodzielniczymi i perfumami. Program artystyczny rozpoczął się od prelekcji na temat aktywności społecznej kobiet, którą zaprezentowała Aleksandra Chomik ze Stowarzyszenia ,,Bona Fides". Zaprezentowały się również lokalne aktywistki - młode matki z Klubu ,,Mamy Czas" Terespol. Kolejną trakcją był spektakl teatralny pt. ,,O matko z córką" w wykonaniu Angeliki Olszewskiej.

Dalszą część imprezy rozpoczęły oficjalne życzenia oraz kwiaty dla każdej z pań, które wręczył burmistrz Jacek Danieluk wspólnie z radnym Andrzejem Łukasiakiem. Po czym rozlosowano ok 30 prezentów ufundowanych przez sponsorów.

Na zakończenie wystąpił bialski zespół BREVIS zaprezentował świetne, subtelne aranżacje znanych polskich i anglojęzycznych przebojów. Prawdziwa muzyczna uczta dla duszy. Nie obyło się bez bisu.

VIII Szachowe Grand Prix Terespola, runda 1. Relacja z 11.03.2018 r.

 Pierwszą sesję zimową rozegraliśmy w niedzielę 11 marca br. tradycyjnie w sali konferencyjne przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu.

Turniej zgromadził 40 uczestników z Terespola, Międzyrzeca Podl., Białej Podl., Sarnak, Konstantynowa ,Łomaz, Przychodów i Lublina.

ARTYKUŁ >>>

GALERIA >>>

Wyniki 1 rundy przedstawiają się następująco: 1. Marek Uściński - Łomazy, 2. Grzegorz Olichwirowicz - Biała Podl. 3. Jakub Niczyporuk - Konstantynów.

 

 

W turnieju wzięło udział aż 20 szachistów z Terespola, w tym 12 uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu.

Całe zawody przebiegały w miłej i rodzinnej atmosferze. Partie były zacięte i ciekawe. Wysokie miejsca zajęli nestorzy terespolskich szachów Leon Kupryś i Janusz Sałtrukiewicz, który już kolejny raz przed rozpoczęciem zawodów dał koncert na harmonijce ustnej.

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2018.

MOK Terespol znalazł się w gronie 50 domów kultury w Polsce, które otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Nagrodzony wniosek nosi tytuł „Aktywni mieszkańcy - inspirujące miasto”.

Będziemy realizować projekt w dwóch etapach:

- I część – od 19 lutego do 30 czerwca 2018, przeprowadzimy socjologiczną diagnozę społeczności lokalnej, składającą się z badań jakościowych (działania animacyjne) i ilościowych (kwestionariusze ankiety). Poszukujemy wolontariuszy ankieterów (oferujemy gadżety oraz wyjazd do teatru). Powstanie raport z badań.

II część - od 31 lipca do 20 listopada 2018 r. będziemy realizować oddolne inicjatywy kulturalne mieszkańców Terespola. Każdy może zgłosić swój pomysł! Maksymalnie będziemy mogli sfinansować 7 wydarzeń na łączną kwotę 22 tys. zł. (średnio ok. 3 tysiące na jedno wydarzenie).  

Celem programu jest inicjowanie oddolnych działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

W 2014 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację z programu DK+ Inicjatywy Lokalne. Powstałą diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Terespola (Raport Badawczy do pobrania >>>) i zrealizowane zostały następujące inicjatywy:

- Hip Hop Jam >>>

- Historie pereborami tkane >>>

- Wieczór patriotyczny >>>

- Festyn ,,Kolej dawniej i dziś" >>>

- Warsztaty komiksu >>>

- Działania integracyjne z seniorami >>>

- Warsztaty filmowe i fotograficzne >>>

KONCERT NOWOROCZNY - 11.02.2018. Relacja

W niedzielę 11 lutego br. odbył się w Terespolu, w sali gimnastycznej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, XI KONCERT NOWOROCZNY. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnych w naszym mieście.

ARTYKUŁ >>>>

GALERIA >>>>

Film Biper TV >>>

Goniec Terespolski >>>

Podlasie 24 >>>

Tygodnik Wspólnota Bialska >>>

Radio Biper >>>

Bialskie Forum >>>

Biała 24 >>>

Miasto Terespol >>>

W tym roku wyróżnienie ,,Zasłużony dla miasta Terespol" otrzymała sportsmenka, biegaczka - Izabela Trzaskalska, a ,,Inwestycją 2017 roku" uznano termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Terespolu.

Organizatorzy wyróżnili dodatkowo Adama Krzeskiego z Siedlec, który przekazał swoje zbiory, związane z historią kolejnictwa Kołu Miłośników Fortyfikacji i Historii opiekującego się Prochownią.

Na scenie zaprezentowali się goście z Brześcia: Kuraż Bambej (skrzypce i akordeon) i Marina Żytniewa (wokal).

Gwiazdą wieczoru była Kasia Dereń >>>, utalentowana wokalista znana z programu the Voice of Poland, której towarzyszył na scenie pianista Piotr Walicki.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, Urząd Miasta Terespol i Miejski Ośrodek Kultury.

XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich - 27-28.01.2018. Relacja.

W ostatni weekend stycznia br. odbył się w Terespolu XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Jest to jedno z największych, najbardziej prestiżowych i najważniejszych wydarzeń o charakterze kulturalnym i religijnym w Europie.

Największą zasługą Festiwalu jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania, przypominając, że ten region naszego kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym, wielonarodowościowym klimatem.

Festiwal patronatem honorowym objęli: Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek i Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski.

ARTYKUŁ >>>>

GALERIA >>>>

Galeria Goniec Terespolski - I>>> i II >>>

Opinie News >>>>

Cerkiew.pl >>>>

Biała 24>>>>

Radio Biper >>>>

Portal Miasto Terespol >>>>

TVP 3 >>>>

W tegorocznej edycji wystąpiło 26 chórów i zespołów z Polski, Białorusi i Ukrainy. Publiczność, która licznie uczestniczyła w tym wydarzeniu, miała wyjątkową okazję posłuchać dawnych kolęd i pastorałek obrządku wschodniego, który przeważał niegdyś na terenach Podlasia i Polesia.

Uczestnicy zaprezentowali różne style, od tradycyjnego śpiewu cerkiewnego i chóralnego, poprzez wykonania ludowe, a kończąc na białym głosie. Udział wzięło ok. 600 wykonawców i ponad 1000 publiczności.

XXIII edycji wydarzenia towarzyszyły dwie wystawy fotograficzne:

- „Droga życia. Ręczniki ludowe Ziemi Bielskiej" przygotowana przez Alinę Dębowską oraz Katarzynę i Jerzego Sołubów z Muzeum w Bielsku Podlaskim (Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku),

- „Święte Kąty Podlasia”, przygotowana przez Tomasza Poskrobko i Tomasza Grzesia ze Stowarzyszenia Orthnet.pl.

W tym roku po raz pierwszy odbyła się zbiórka charytatywna (Nr zbiórki: 2018/65/KS) na rzecz chorego dziecka - Kacpra Wójciaka z Terespola. Przez dwa dni wolontariusze zbierali pieniądze do puszki. Zebrano dokładnie 1663,98 zł.

Składamy serdeczne podziękowania przede wszystkim naszym wolontariuszom. Dziękujemy również pracownikom Urzędu Miasta, ZSP nr 1, samorządowi uczniowskiemu z ZSP nr 1, strażakom z OSP w Terespolu oraz firmom, z którymi dane nam było współpracować. Do zobaczenia za rok!

26 Finał WOŚP w Terespolu - 14.01.2018

Tradycyjnie w 2 niedzielę nowego roku odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która swoim zasięgiem obejmuje już nie tylko Polskę ale także cały świat. Tegoroczne hasło akcji brzmiało - ,,Dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków".

 Kilkudziesięciu wolontariuszy (dzieci i młodzież) w niedzielę 14 stycznia od samego rana zbierało pieniądze do puszek. W tej edycji finału orkiestry zebrano łącznie W tej edycji finału Orkiestry zebrano łącznie 18454,48 zł. Jest to nasz NOWY REKORD!!! 

ARTYKUŁ >>>>>

GALERIA >>>>

Galeria Goniec Terespolski>>>>

Galeria Biała24 >>>>

Wideo BiperTV >>>>

Program w Terespolu rozpoczął się o 10:00 od Międzynarodowego Turnieju Eisstocka, który rozegrano przy Akademickim Liceum PSW w Terespolu.  O godzinie 11:00 przy Urzędzie Miasta Terespol odbył się III Bieg Uliczny pn. ,,Policz się z cukrzycą".

Program artystyczny oraz aukcje rozpoczęto w MOK o godzinie 16:00. Na początek wystąpiły z układami tanecznymi 3 letnie dzieci z Przedszkola Miejskiego a potem jasełka zaprezentowały 6 latki z ZSP nr1. Następnie zaśpiewała młoda obiecująca wokalistka z Terespola Zuzanna Wic, wykonując utwory z repertuaru Kayah i Varius Manx.

Około godziny 18:00 przed licznie zebraną publicznością zaprezentowały się 3 sekcje taneczne zespołu FLESZ a specjalnie przygotowany układ zaprezentowały kobiety uczęszczające na zajęcia z Cardio Dance.

Na zakończenie imprezy wystąpił znany w regionie młody wokalista Adrian Litewka z gitarzystą Piotrem Mincewiczem. Panowie zaprezentowali w akustycznych aranżacjach utwory m.in. m.in. zespołu Ira, Bracia, Whitesnake czy samego Stinga. Na zakończenie imprezy odbył się pokaz sztucznych ogni, czyli popularne ,,Światełko do Nieba".

W imieniu szefowej sztabu WOŚP w Terespolu – Katarzyny Polaczuk, składamy najserdeczniejsze podziękowania naszym WOLONTARIUSZOM - wspaniałej młodzieży z Terespola i okolic.

                                      

 Szczegóły ogólnoświatowej akcji - https://www.wosp.org.pl/final/26-final 

III Otwarty Turniej Szachowy pod patronatem senatora RP Grzegorza Biereckiego - Relacja z 28.01.2018

W turnieju uczestniczyło 36 zawodników  z następujących miejscowości: Terespol, Łuków, Wierzbica, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Sarnaki, Łomazy, Rogoźnica a nawet z Lublina, Mińska Mazowieckiego i Warszawy, co daje dobre prognozy przed zbliżającym się VIII Szachowym Grand Prix Terespola.

ARTYKUŁ >>>>

GALERIA >>>>

W całym turnieju zwyciężył Wiktor Kukawski z Międzyrzeca Podlaskiego. A w poszczególnych kategoriach:

Dziękujemy wszystkim przybyłym na turniej za miłą atmosferę w duchu fair play oraz zapraszamy na następne turnieje szachowe, głównie na VIII Szachowe Grand Prix Terespola.