Jarmark Rękodzielniczy - 11.08.2019 - Relacja..

 W niedzielę 11 sierpnia odbył się w parku miejskim Jarmark Rękodzielniczy, w którym wzięło udział wielu wystawców, twórców ludowych i rzemieślników z naszego regionu oraz z Białorusi. Każdy mógł wziąć udział w ciekawych warsztatach: kowalskich, tkackich, wikliniarskich czy też garncarskich.

ARTYKUŁ >>>>

GALERIA >>>>

Film BIPER TV >>>>

Słowo Podlasia >>>>

Biała24 >>>>

Goniec Terespolski >>>>

Na scenie zaprezentowało się w ramach Konkursu 9 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych z całego regionu. Odbył się prestiżowy konkurs kulinarny a także pokaz kiszenia ogórków.

Na zakończenie Jarmarku wystąpił tenor Władimir Machnacz z Brześcia oraz białostocki zespół BAJA z wokalistką - Renatą Tuszyńską.

Jarmark zorganizowali; Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, Burmistrz Miasta Terespol, Rada Miasta i Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.