Rusza kolejny projekt z dofinansowaniem: Historia Miasta. Plener - Aktywacja! Warsztaty: filmowe, fotograficzne, malarskie i rzeźbiarskie. Przyjmujemy zgłoszenia do uczestnictwa!

 

Zadanie będzie polegało organizacji warsztatów filmowych, fotograficznych, malarskich i rzeźbiarskich. Przyjmujemy zgłoszenia do uczestnictwa! Kilkudniowe zajęcia będą odbywać się latem w przestrzeni miejskiej i będą miały charakter edukacyjno-historyczny a także interaktywny i międzypokoleniowy.

Każdy mieszkaniec będzie mógł podejść, zobaczyć, zrobić zdjęcie, porozmawiać z uczestnikami (zrekrutowanymi wcześniej) i spróbować samemu coś stworzyć, zainspirować się. Powstałe podczas zajęć warsztatowych dzieła: rzeźby ważnych dla miasta postaci, obrazy dawnych obiektów architektonicznych, albumy ze zdjęciami obecnych walorów miasta oraz film o jego historii, będą prezentowane podczas wystaw i imprez. Albumy i filmy będą także przekazywane później mieszkańcom oraz instytucjom społ.

W rezultacie wzrośnie wśród terespolan częstotliwość uczestnictwa w działaniach kulturalnych, potrzeba własnej twórczości i poziom wiedzy o historii swojego miasta. Wpłynie także pozytywnie na poczucie lokalnej tożsamości i wspólnoty.