Konkurs plastyczny - Terespol w prozie J.I. Kraszewskiego.

Reguły uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkoły podstawowej.

2. Prace mogą być wykonane techniką: malarstwa, rysunku i szkicu w formacie - A4.

3. Termin dostarczenia prac - 30 czerwca br.

4. Prace oceni ,,komisja specjalna" MOK - do 5 lipca.

5. Uczestnicy otrzymają upominki.

6. Najciekawsze prace zostaną wydane w formie pocztówki.

7. Uczestnikom zostanie zorganizowana wycieczka do Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie z dodatkowymi atrakcjami.

Pomocny link - https://www.radiobiper.info/2022/05/16/makiety-dawnego-terespola-ukonczone-i-dostepne-dla-zwiedzajacych-film/