Rozstrzygnięcie konkursu na inicjatywy oddolne w ramach projektu ,,Realizujemy terespolskie inicjatywy" z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014 - 25.07.2014

W piątek 25.07 o godzinie 16:00 zakończył się termin naboru inicjatyw oddolnych, które wpłynęły do MOK w ramach projektu ,,Realizujemy terespolskie inicjatywy" z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Wpłynęło łącznie 9 inicjatyw i zgodnie z regulaminem komisja wybrała 7, które otrzymają dofinansowanie. Łączna kwota na wszystkie mini-projekty wynosi 22 tys. zł.

Inicjatywy będą realizowane na terenie Terespola od września do I połowy listopada 2014 roku.

Lista organizacji, grup i osób, które otrzymają dotację:

1. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Podlaskiej ,,Podlasie” - ,,Historie pereborami tkane” - warsztaty tkackie.

2. Grzegorz Puczka, Wojciech Suszko, Kamil Michalak - „Hip - hop Jam” - graffiti, występ zespołu hip hopowego i grupy b-boyów, warsztaty breakdance, beat box, freestyle.

3. Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii - „Kamerą i aparatem promujemy Terespol” - warsztaty filmowe i fotograficzne, dzięki którym powstanie film i folder o Terespolu ze zdjęciami. 

4. Tomasz Badalski - „Warsztaty Plastyczne” - warsztaty plastyczne z cenionym artystą - grafikiem.

5. Agnieszka Kraszkiewicz, Mateusz Daniluk - „Wieczór patriotyczny” - występ znanego barda związanego z opozycją wobec PZPR oraz prelekcja lokalnego historyka o tematyce regionalnej.

6. Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej "Bugowiaki" - „Kolej dawniej i dziś” - akcja łącząca wystawę, wykłady, prelekcje, konkursy, występy które łączą się w jeden temat - kolej w Terespolu.

7. Klub Seniora ,,Srebrny Włos” - Działania integracyjne z seniorami zrzeszonymi w Klubie Seniora przy MOK Terespol - aktywizacja i integracja seniorów poprzez zajęcia aerobic, śpiewu i wycieczkę krajoznawczą.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014.