XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich - 26-27.01.2019. Relacja.

 W ostatni weekend stycznia (26-27.01.2019) odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich, którego misją jest szeroko pojęta integracja środowiska wielowyznaniowego oraz zachowanie zanikającego folkloru ziem wschodnich.

GALERIA>>>> 

TVP3 Lublin >>>>

Film Biper TV: I dzień>>>>    II dzień >>>>

Biała24: I dzień>>>>  II dzień >>>>

Terespol.net >>>>

Cerkiew.pl >>>>

Bialskie Forum >>>>

Festiwal od wielu lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalno-religijnych w naszej części Europy, na którym występują chóry i zespoły z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Ciągle się rozwija o czym świadczy fakt, że organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń (56) z których wybrano 27.

Honorowy patronat nad XXIV edycją Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich objęli:

 1. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek

 2. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Przybywające do Terespola chóry i zespoły dbają o jak najwyższy poziom wykonania. Prezentują różne style, od tradycyjnego śpiewu cerkiewnego i chóralnego, poprzez wykonania ludowe, a kończąc na białym głosie. Licznie zgromadzona publiczność ma wyjątkową okazję posłuchać dawnych kolęd, pastorałek obrządku wschodniego a także zobaczyć piękne stroje ludowe oraz tradycyjne instrumenty.

Tegoroczną 24 edycję Festiwalu otworzyli: Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskup Abel i burmistrz Terespola Jacek Danieluk, dyrektorka MOK Terespol i Festiwalu Anna Pietrusik oraz proboszcz prawosławnej parafii pw. ap. Jana Teologa w Terespolu i dyrektor Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu ks. Jarosław Łoś. Prowadzący Jerzy Horbowiec poprosił również o zabranie głosu prezesa Fundacji Dialog Narodów Grzegorza Szweda. Drugiego dnia festiwalu podsumowania dokonał dyrektor artystyczny Andrzej Boublej zapraszając za rok na kolejną edycję. 

Licznie zebraną publiczność oraz wykonawców przywitali również przedstawiciele władz krajowych i regionalnych: senator RP Grzegorz Bierecki, poseł na Sejm RP Marcin Duszek, konsul RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, konsul RB w Białej Podlaskiej Vasyl Kurlowicz, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk, starosta powiatu bialskiego Mariusz Filipiuk.  

Uczestniczyli również m.in. przewodniczący rady miasta Terespol Jarosław Tarasiuk, wiceprzewodnicząca rady miasta Terespol Ewa Zając, wójt gminy Kodeń Jerzy Troć, wójt gminy Rokitno Jacek Szewczuk, komendant policji miejskiej w Białej Podlaskiej mł. insp. Grzegorz Pietrusik, zastępca komendanta placówki straży granicznej w Terespolu mjr Piotr Grytczuk, dyrektor zarządu obsługi przejść granicznych w Chełmie Damian Wierak, dyrektor pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej Tadeusz Łazowski.

                    

Festiwalowi towarzyszyła wystawa pt. ,,Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji” będąca częścią projektu pn. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”. W ramach projektu Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska remontuje 19 cerkwi w tych czterech województwach.

Publiczność miała okazję zobaczyć także drewniane szopki bożonarodzeniowe, które od wielu lat metodą tradycyjną tworzy Aleksander Szołucha z Wisznic oraz szopki i gwiazdy kolędnicze należące do Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol.

Podczas 2 dni Festiwalu wystąpiły następujące chóry i zespołu:

SOBOTA 26 stycznia

1. Zespół Wokalny Wiejskiego Domu Kultury "OMOFOR – Nowe Zasimowicze (Białoruś)

2. Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Bielsk Podlaski

3. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Kozackiego Centrum ,,Koshav Gora” ZHAVORONKI – Stanica Kumylżenskaja (Rosja)

4. Chór Młodzieżowy Miejskiego Ośrodka Kultury VOZROZHDIENIJE – Homel (Białoruś)

5. Kameralny Chór Żeński Państwowej Szkoły Muzycznej BARVY – Lwów (Ukraina)

6. Zespół Folklorystyczny Rosyjskiego Instytutu Dziedzictwa KAMYSHINKA – Moskwa (Rosja)

7. Zespół Folklorystyczny Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki VALACHOBNIKI – Mińsk (Białoruś)

8. Kameralny Chór Rejonowego Domu Kultury – Łuck (Ukraina)

9. Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny - Warszawa

10. Zespół TAUKACHYKI i ZURAVINY Dziecięcej Szkoły Muzycznej – Kobryń (Białoruś)

11. Chór Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych – Mińsk (Białoruś)

12. Chór Żeński Państwowego Uniwersytetu im. Ivana Franki LIRA – Lwów (Ukraina)

13. Chór Akademicki Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego CANTUS JUVENTAE – Mińsk (Białoruś)

 

NIEDZIELA 27 stycznia

1. Chór Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej "CHOŁMSZCZYNA

2. Zespół Folklorystyczny Związku Ukraińców Podlasia DOBRYNA – Białystok

3. Chór Parafii Prawosławnej św. Ducha PSALMODIA – Białystok

4. Zespół Staroruskiej Muzyki Wokalnej SRETENIJE – Mińsk (Białoruś)

5. Chór Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych – Białystok

6. Zespół Folklorystyczny Dziecięcej Szkoły Muzycznej im. S.I. Taneeva SUDARUSHKA – Zwienigorod (Rosja)

7. Żeński Zespół Wokalny VOCE DLE CUARE Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej – Mińsk (Białoruś)

8. Męski Chór Wojskowy STRATOS – Warszawa

9. Chór Parafii Prawosławnej św. proroka Eliasza - Białystok Dojlidy

10. Kameralny Chór Żeński FRESKA – Mińsk (Białoruś)

11. Chór Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Wołyńskich VOLYNSKI DZVONY – Łuck (Ukraina)

12. Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego – Brześć (Białoruś)

13. Kameralny Chór Prawosławnej Katedry Zmartwychwstania Pańskiego VOSKRESINNYA – Równe (Ukraina)

14. Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Brzeskiej – Brześć (Białoruś)


Organizatorami Festiwalu są:

- Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska,

- Fundacja Dialog Narodów,

- Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu,

- Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, 

- Urząd Miasta Terespol.

Organizatorzy składają serdecznie podziękowanie 22 osobowej grupie wolontariuszy – młodzieży i dorosłym z Terespola i okolic (w tym osobie z Kamieńca na Białorusi), dzięki którym organizacja Festiwalu przebiegła sprawnie i profesjonalnie oraz sponsorom finansowym i rzeczowym, dzięki którym Festiwal corocznie odbywa się na najwyższym poziomie.

Sponsorzy finansowi:

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 3. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

 4. Fundacja Dialog Narodów, Lublin

 5. Miasto Terespol

 6. Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu

 7. Radni Miasta Terespol

 8. Urząd Gminy Terespol

 9. Urząd Gminy w Kodniu

 10. Harko Teresa Biała Podlaska

 11. Centrum Ubezpieczeń Henryk Stec Terespol

 12. PPHU Transbet Marian Wojtiuk

 13. Radosław Sebastianiuk. radny powiatu bialskiego

 14. ,,Bard” Agnieszka Drab

 15. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu

 16. Petrodom, Biała Podlaska

 17. Sklep Hydrauliczno-Narzędziowy MAJSTER - Krzysztof Kwiatkowski, Terespol

 18. Hurtownia PANTERA - Jerzy Jaworski, Terespol

 19. Sklep Papierniczy PAPIRUS - Izabela Kolańska, Terespol

 20. Sklep Wędkarski AGA - Jacek Górecki, Terespol

 21. Alicja Tarasiuk , Terespol

 22. Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych LIBRA, Waldemar Czarnecki

 23. Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski

 24. PRONAR Sp. z o.o., Narew

 25. Przedsiębiorstwo PUH AVENA Sp. z o.o., Kodeń

 26. Datczuk Wiaczesław Zakład Stolarski, Moszczona Królewska

 27. PHUP REBUTR WŁADYSŁAW GRZELAK, Terespol

 28. Nadleśnictwo Chotyłów

 29. Piotr Horodeński ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY 'SOLIDUS PAK'

 30. Mikołaj Maksymiuk, Biała Podlaska

 31. Krystyna i Zbigniew Banachowie, Terespol

 

Sponsorzy rzeczowi XXIV MFKW:

Urząd Miasta Terespol

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu

Zespół Szkół w Małaszewiczach

Antoni Sacharuk, Mokrany

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu

Zenon Jędrysek, Biała Podlaska

 

Patroni MEDIALNI:

 1. TYP KULTURA

 2. TYP 3 LUBLIN

 3. Polskie Radio Białystok

 4. Lubelski Kurier

 5. Tygodnik Podlaski

 6. Radio Biper

 7. Cerkiew.pl

                                                                 

                                                               http://mfkw.pl/