Obchody Konstytucji 3 Maja w Terespolu

 Uroczystości 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  rozpoczęły się w miejscowym kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy, po której uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Wolności, Nieznanego Żołnierza i 300-lecia nadania praw miejskich Terespolowi, gdzie młodzież klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego postawiła wartę.

GALERIA >>>>

biała.news >>>>

TV Wschód >>>>

Przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto flagę na maszt. Podczas składania wieńców przez liczne delegacje: Parlamentu RP, Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Celno-Skarbowego, władz samorządowych powiatu bialskiego, władz miasta Terespol a także przez dyrektorów miejskich szkół, instytucji samorządowych i przedstawicieli organizacji społecznych, zabrzmiały dźwięki werbli w wykonaniu uczniów ZSP nr 1. Okolicznościową modlitwę za ojczyznę odmówił ks. ppor. Zdzisław Dudek a przemówienia wygłosili: Grzegorz Bierecki – senator RP, Barbara Barszczewska – radna Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Jacek Danieluk – burmistrz Terespola.

  

Druga część uroczystości odbyła się w miejscowej Prochowni – muzeum. Tu zespół Śpiewaczy ,,Echo Polesia” wykonał wiązankę pieśni patriotycznych, w tym: ,,Mazurek 3 maja”, ,,Jest taki kraj” czy ,,Jak długo w sercach naszych”. Po występie można było zwiedzić stałe wystawy. m.in.: militarne, rzemieślnicze, rękodzielnicze.  

 

Przybyli mieszkańcy wysłuchali też okolicznościowego referatu o Konstytucji 3 Maja, przygotowanego przez Wojciecha Gałabudę z terespolskiego Koła Patriotycznego. Dla wszystkich obecnych organizatorzy przygotowali poczęstunek w postaci ,,terespolskiego” bigosu.