Zakończenie projektu wyposażenia sali multimedialnej realizowanego w ramach programu NCK.

W dniu 31 sierpnia zakończył się projekt realizowany przez Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  w Terespolu w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Głównym celem grantu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez stworzenie profesjonalnej sali multimedialnej w nowo wybudowanej sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 88 oraz podniesienie kompetencji pracowników jednostki.

Zakładane cele zostały osiągnięte, sala multimedialna została  wyposażona w nowoczesny wysokiej jakości sprzęt. Odbyły się szkolenia  skierowane do pracowników i wolontariuszy współpracujących z MCKSiR.

Stworzona  została również Strategia Cyfrowa zawierająca między innymi ocenę kompetencji cyfrowych instytucji i  wykorzystania rozwiązań cyfrowych  a także wizja rozwoju Wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej i inwestycyjnej na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem roli zrealizowanego projektu grantowego.

Sala multimedialna pozwoli na rozwinięcie oferty warsztatowej, realizowane w formule zdalnej i stacjonarnej, dla różnych grup mieszkańców, w tym dla seniorów i osób z niepełnosprawnością.