Obchody Konstytucji 3 maja pod Pomnikiem i na Prochowni w Terespolu (3.05.2012)

TERESPOL 3 maja 2012 uroczystości patriotyczne i pokaz poduszkowca.

Rocznicowe uroczystości w Terespolu przebiegały bardzo podniośle. Rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym św. Trójcy. Odprawił ją dziekan ks. Zdzisław Dudek przypominając na wstępie, iż oficjalnie to święto Maryjne ustanowił papież Jan XXIII w 1962 r. a cały naród polski w opiekę Maryi oddał król Jan Kazimierz podczas ślubów w 1656 roku w katedrze lwowskiej a następnie kard. Stefan Wyszyński. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Tomasz Denicki przygotowujący się do wyjazdu na misje do Boliwii. Na liturgii licznie zgromadzili się wierni miasta i gminy oraz poczty sztandarowe Straży Granicznej, Kombatantów w tym z Brześcia, Bractwa Kurkowego, Straży Pożarnej, szkól terespolskich, Urzędu Celnego, oraz delegacje powiatu bialskiego, samorządu miejskiego i różnych stowarzyszeń. Na zakończenie mszy świętej ks. T. Denicki pobłogosławił zebranych krzyżem misyjnym.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przy pomniku wolności. Po mszy świętej tradycyjnie w pochodzie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik wolności. Ks. Z. Dudek odmówił modlitwę. Bractwo Kurkowe oddało armatnie salwy honorowe. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wicekonsul Generalna RP w Brześciu Anna Domska- Łuczak, członek Zarządu Powiatu Bialskiego Marzenna Andrzejuk, burmistrz Jacek Danieluk. W swoich przemówieniach podkreślali historyczne znaczenie konstytucji 3 Maja oraz istotę przekazu uroczystości szczególnie dla młodego pokolenia. Prezes kombatantów kpt. Antoni Jaśkiewicz odznaczył komendanta Straży Granicznej mjr A. Bareja, proboszcza parafii prawosławnej J. Łosia i dyrektora Zespołu Szkól Publicznych Nr 1 Z. Iwanowskiego medalami za zasługi dla kombatantów.

Prochownia. Na chętnych czekały jeszcze inne atrakcje: w terespolskiej prochowni Kolo Miłośników Historii i Fortyfikacji, Klub Seniora „ Srebrny Włos” Stowarzyszenie Rozwoju Miejskiej Gminy Terespol i MOK Terespol przygotowały okolicznościowe: wystawy: militariów, historyczno- wojskową, rękodzielnictwa i malarstwa, był także obraz przedstawiający uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz jej tekst, wystawy sprzętu rolniczego i narzędzi do obróbki drewna ,technologii kiszenia ogórków i narzędzi do beczek z ogórkami, wędkarstwa oraz 600 lecia Kostomłot. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani domowym bigosem i napojami. Wokół prochowni odbyły się biegi. Zwycięscy zostali uhonorowani medalami i dyplomami. Na dystansie 400 m w kolejności zwyciężyli: w kategorii chłopców: Jakub Tymon, Michał Korneluk, Hubert Guziuk, w kategorii dziewcząt :Patrycja Buczyło, Klaudia Filipczuk, Klaudia Żuber, na dystansie 800 m w kategorii chłopców zwyciężyli: Kacper Kowal, Kamil Mackiewicz, Mateusz Korzeniewski, w kategorii dziewcząt :Paula Płandowska, Anna Buczyło, Gabriela Dołęga. W kategorii mieszanej na 800 m: Ewa Nejman i Kamil Dekiert. Na dystansie 1200 m zwyciężyli: Kacper Olszewski, Damian Dekiert, Dawid Gregoruk.

Poduszkowiec, konie i koncert. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz poduszkowca skonstruowanego przez Tomka i Jurka Lipowieckich. Konstruktorzy budowali go od 2008 roku wykorzystując m.in.: sklejkę wodoodporną, tkaniny, plastik. Poduszkowiec jest napędzany silnikiem benzynowym od ”Trabanta„ pojemności 0,6 ltr. Ma 10 ltr zbiornik paliwa i moc 26 kM.. Wazy 150 kg, ma normalny udźwig 120 kg, w lżejszych warunkach nawet do ok.150 kg. Może unieść się do ok.20 cm nad powierzchnią. Porusza się z prędkością 56 km/ godz.

Uczestnicy tej części imprezy mogli również przejechać się w bryczce lub na koniach ze stadniny Kuprysia z Kostomłotów. Na zakończenie imprezy przed prochownią odbył się koncert muzyczny w wykonaniu terespolskiej młodzieży pod dyrekcją T. Jezuita. Nagłośnienie zapewnił własnym sprzętem T. Oleszczuk.

Tekst Adam Jastrzębski.