Wystawa malarska Alekseja Żereło (abstrakcjonizm) w Galerii Biblioteki Miejskiej w Terespolu

18 stycznia w jednej z sal Biblioteki Miejskiej w Terespolu, przy ulicy Wojska Polskiego 132, miało miejsce uroczyste otwarcie Galerii Malarstwa im. Juliana Ursyna Niemcewicza. Patronat nad nią sprawuje Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu. Bractwo pod przewodnictwem Hetmana Lecha Prawdzica-Orlińskiego, uhonorowało, przy okazji otwarcia Galerii, burmistrza Jacka Danieluka złotym krzyżem z kurem. Podobnym krzyżem zostali uhonorowani wcześniej: reżyser Jerzy Hoffman, pisarka Barbara Wachowicz, dyr. Muzeum Ignacego Paderewskiego w Genewie Jan Konopka oraz Starosta Bialski Tadeusz Łazowski.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pierwszym artystą, który ma możliwość zaprezentowania terespolanom swoją twórczość jest Aleksiej Żereło, malarz-abstrakcjonista, tworzący m.in. techniką akryl, gwasz, olej na płótnie. Urodzony w 1958 r. na Homelszczyźnie (Białoruś), ukończył Wydział Designu Uniwersytetu Technologicznego Lekkiego Przemysłu w Witebsku. Obecnie pracuje jako nauczyciel malarstwa i grafiki w Szkole Plastycznej w Brześciu. Swoje prace wystawia od 2004 roku. W Polsce miał okazję zaprezentować się podczas zbiorowej wystawy malarskiej w Poznaniu i w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu, wspólnie z innymi członkami Towarzystwa Artystów Plastyków ,,MOSTEK”, które funkcjonuje przy Związku Polaków na Białorusi z siedzibą w Brześciu.

Wystawę abstrakcjonizmu Alekseja Żereły można oglądać do 15 lutego.

Tekst: Dominik Sobol (Wspólnota Terespolska)