I Otwarty Turniej Szachowy w Terespolu (WYNIKI) - 03.03.2013

I Otwarty Turniej Szachowy zakończył się pełnym sukcesem sportowym i organizacyjnym. Wzięło w nim udział 24 szachistów – uczniowie z Łomaz, Międzyrzeca Podl., Kurowa oraz Zespołu Szkół Publicznych nr 1 z Terespola. Grano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Sędziował Krzysztof Góra, prezes Lubelskiego Związku Szachowego, który bardzo pomógł w zorganizowaniu zawodów. Grano w 4 kategoriach wiekowych.


Wyniki końcowe turnieju:
Kat. do lat 10.
1. Cezary Sobechowicz - Łomazy 4.0 pkt
2. Jerzy Rzeńca - Miedzyrzec Podl. 4.0 pkt.
3. Piotr Pytka- Terespol 4.0pkt.
Kat. do 12 lat.
1. Paweł Węgrzyniak- Miedzyrzec Podl. 6.5pkt.
2. Marek Prokopiuk- Terespol 4.0pkt.
3. Piotr Rzeńca- Miedzyrzec Podl. 4.0pkt
Kat. do 14 lat.
1.Piotr Kurianowicz- Łomazy 4.0pkt.
2.Tomasz Sacharczuk-Łomazy 3.0pkt.
3.Łukasz Woszczyło- Łomazy 3.0pkt
Kat. do 16 lat.
1. Patryk Godlewski- Terespol 6.0pkt.
2. Marcin Dudek- Terespol 5.0pkt.
3. Mateusz Prokopiuk-Terespol 4.5pkt.

Cały turniej wygrał Paweł Węgrzyniak z Międzyrzeca Podlaskiego.
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy zostali uhonorowani smacznymi czekoladami ufundowanymi przez Krzysztofa Górę!
Turniej przebiegał w sportowej i przyjacielskiej atmosferze. Następne, podobne spotkanie, tym razem w turnieju dwudniowym odbędzie się jesienią tego roku. Dwóch szachistów z Terespola Patryk Godlewski i Marcin Dudek zdobyło IV kategorię szachową a Piotr Pytka V kategorię szachową.
Turniej zorganizowali wspólnie MOK Terespol wraz z kołem szachowym działającym przy ZSP nr 1 w Terespolu w osobach Anny Pietrusik, Janusza Sałtrukiewicza oraz Marka Ferensa.
Teks i foto: Marek Ferens