Pracownia Plastyczna MOK podczas Targów Edukacji i Pracy w Terespolu (09.04.2013)

TARGI EDUKACJI I PRACY W TERESPOLU

9 kwietnia br. pod hasłem ”Kariera– planuję, decyduję, działam” odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Terespolu przy współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej. Dzięki uprzejmości i wsparciu Dyrekcji szkoły, już po raz czwarty impreza odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Warszawy w Terespolu.

Na wstępie, przybyłych na targi gości powitał Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Marek Doroszuk oraz odczytał list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk.


GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W dalszej części przedstawicielki z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Białej Podlaskiej zaprezentowały krótką prezentację, dotyczącą działalności poszczególnych jednostek OHP. Następnym punktem programu był instruktarz udzielania pierwszej pomocy, przygotowany przez słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej z Białej Podlaskiej dla wszystkich zebranych osób. W świetlicy szkolnej uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych z bialskiego CE i PM OHP.

Podczas targów swoją ofertę przedstawiły instytucje rynku pracy i placówki oświatowo – wychowawcze m.in. takie jak:

Powiatowy Urząd Pracy z Białej Podlaskiej, Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Pracy z Terespola;

Komisariat Policji z Terespola;

Straż Graniczna z Terespola;

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z Terespola;

Miejski Ośrodek Kultury z Terespola;

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy z Terespola;

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP z Terespola;

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP z Białej Podlaskiej;

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP z Białej Podlaskiej;

Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu z Białej Podlaskiej;

Zakład Doskonalenia Zawodowego z Białej Podlaskiej ;

Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej z Białej Podlaskiej;

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS – WOC”, Studium Celne z Białej Podlaskiej;

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Filia FRL z Białej Podlaskiej;

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej;

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Białej Podlaskiej;

Firma kosmetyczna – AVON Cosmetics Polska Sp. z o. o. z Białej Podlaskiej;

Firma – ZEPTER International Poland Sp. z o. o. z Białej Podlaskiej;

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny z Siedlec ;

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma;

oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Roskoszy.

W trakcie trwania całej imprezy odbywały się również indywidualne spotkania chętnych osób z przedstawicielami instytucji przybyłych na targi, stanowiska wystawiennicze wabiły szczególnie młodzież kolorowymi ulotkami i gadżetami. Przedmioty rękodzielnicze wykonane przez młodzież Miejskiego Ośrodka Kultury z Terespola stanowiły dodatkową atrakcję dla wszystkich gości.


 Podczas zorganizowanego przedsięwzięcia wszyscy a szczególnie uczniowie z Zespołu Szkół z Zalesia mogli zapoznać się z ofertą lokalnych przedsiębiorców, szkół i uczelni wyższych. Tego typu działania umożliwiły młodzieży szerszy dostęp do usług z zakresu poradnictwa zawodowego a aktywny ich udział w warsztatach i zajęciach tematycznych pomoże w świadomym wyborze dalszej ścieżki zawodowej zgodnej z aspiracjami i zainteresowaniami zarówno uczniów jak i osób bezrobotnych.

Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Terespolu, funkcjonuje w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Bieńkowska

MCK OHP w Terespolu