VI Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych (relacja) - 24.04.2013

Spotkanie organizacji pozarządowych działających w regionie odbyło się 24 kwietnia w sali konferencyjnej przy Bibliotece Miejskiej w Terespolu. Po raz kolejny przedstawiciele trzeciego sektora spotkali się na VI otwartym spotkaniu integracyjno-informacyjnym NGO-sów z regionu Południowego Podlasia. Dyskusja toczyła się wokół współpracy i promocji działań trzeciego sektora.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gospodarzem spotkania był Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu. Zebranie poprowadził Łukasz Węda ze Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka. Podczas posiedzenia 19 członków stowarzyszeń oraz grup nieformalnych poruszyło tematykę wzajemnej integracji. 
Z racji tego, że nie wszyscy znali się to Uczestnicy biorąc udział w grach edukacyjnych szybko nawiązali znajomości. Warto podkreślić, że tym razem większość uczestników stanowiła młodzież z grup nieformalnych zainteresowana działaniami na rzecz innych. Przedmiotem dalszych rozmów była szeroko rozumiana współpraca wśród trzeciego sektora. Społecznicy podczas dyskusji podkreślili kwestię finansowana działań społecznych.

Trudny temat wywołał ożywione reakcje reprezentantów trzeciego sektora. Krzysztof Badalski ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol zaznaczył trudności w finansowaniu działań. W ramach analizy przedyskutowano sprawę problemów z pozyskiwaniem środków z różnych źródeł ze zwróceniem uwagi na darowizny. Rozmawiano także o promocji organizacji jak i sposobów upowszechniania swoich działań. Uczestnicy w grze edukacyjnej przygotowali w grupach parodię wylosowanego filmu. Odegranie przygotowanych ról uwidoczniło nie tylko kreatywność ale i rozwój więzi w grupie. Podczas spotkania padły deklaracje wzajemnego wspierania się w organizowanych akcjach oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez ngosy.

Dziękujemy Młodzieżowej Radzie Miasta Terespol, Grupie ASG ,,Korpus Wschodni", Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, Kołu Miłośników Historii i Fortyfikacji (Prochownia), Stowarzyszeniu ,,Bugowiaki", Stowarzyszeniu ,,Modrzew" oraz osobom indywidualnym za obecność.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2013 roku w Grabanowie.

Łukasz Węda