Wystawa kolejnictwa i piknik w parku miejskim (Tatarzy, ASG, szczudlarze) - 23.06.2013

Wystawa kolejnictwa i piknik w parku miejskim

W niedzielę 23go czerwca o godz. 14.00 w Izbie Regionalnej Stowarzyszenia ,,Bugowiaki" w Terespolu (hale przy ul. Wojska Polskiego) odbyło się otwarcie wystawy związanej z kolejnictwem z prywatnych zbiorów pana Sławomira Denickiego z Małaszewicz Dużych - wieloletniego pracownika PKP.

Tuż potem odbył się mini-Piknik, gdzie przyogotowano kilka atrakcji. Tatarzynowie z Studzianki, którzy pod okiem Łukasza Wędy prężnie krzewią kulturę tatarską w całym regionie, zaprezentowali oryginalne stroje oraz strzelanie z łuku do celu. Działania animacyjne dla dzieci i młodzieży przeprowadzili szczudlarze z hrubieszowskiego stowarzyszenia SAAK. Natomiast Terespol reprezentowany był przez aktywną młodzież skupioną wokół grupy ASG ,,Korpus Wschodni”, która ukazała repliki współczesnych broni i pełne umundurowanie.

GALERIA (Gońca Terespolskiego) >>>>>>>>>>>>>>>>>

Obecna była również firma EcoDay, która obejmując patronat ekologiczny nad imprezą, prezentowała sposoby na odnawialne źródła energii, w tym kolektory słoneczne. Najmłodsi mieli okazję pobawić się na ,,dmuchanych zamkach”.

Podziękowania należą się restauracji Galeria Smaków za użyczenie prądu.

Organizatorem pikniku było Regionalne Stowarzyszenie - „Bugowiaki”, które wspierała Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą” w osobie p. Bogusławy Hawryluk - Matalińskiej

http://www.studzianka.pl/

http://www.saak.org.pl/

http://ecoday.com.pl

>Korpus Wschodni>

http://dzieciom.pl/