Dni Solidarności Społecznej 29.09.2013 - prace plastyczne

Dzień Solidarności Społecznej 29 września 2013

 

Najmłodsi przedstawiciele naszego miasta włączyli się w ogólnokrajową, społeczną akcję solidarności z osieroconymi i odrzuconymi przez rodziny biologiczne dziećmi. Akcja polegała na namalowaniu projektów pocztówek uwzględniających tematykę sieroctwa w Polsce, pod hasłem: ,,Bez matki, bez ojca, bez domu, bez szans”.

 

 

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prezentujemy prace plastyczne wykonane przez sześciolatki z Przedszkola Miejskiego w Terespolu i przez starsze dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia plastyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu. Dzień Solidarności Społecznej zainicjował w 2003 roku w Lublinie Andrzej Moroz – pochodzący z Terespola psychopedagog i pedagog resocjalizacyjny, działacz społeczny.

 

Idea DSS dotarła przez 9 lat do wielu miast w Polsce. Fundacja, która zaprosiła nas do udziału w tym projekcie prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci i dorosłych potrzebujących pomocy.

Więcej na temat idei i fundacji na stronie www.filantropia.eu