Wieczór patriotyczny: wykład historyczny i występ barda Andrzeja Kołakowskiego (19.10.2014) Relacja.

Kolejna inicjatywa w ramach projektu ,,Realizujemy terespolskie inicjatywy” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury została zrealizowana. W niedzielę (19.10.2014) odbył się w terespolskiej restauracji Galeria Smaków ,,Wieczór patriotyczny”, którego pomysłodawcami była dwójka młodych ludzi z Terespola i okolic. Wydarzenie rozpoczęło się kilka minut po 18:00 prelekcją dotyczącą historii miasta: od jego powstania, przez konflikty zbrojne związane z powstaniem kościuszkowskim, powstaniem styczniowym, Legionami Piłsudskiego aż po II wojną światową i czasy współczesne z zwróceniem uwagi na działalność lokalnych struktur NSZZ Solidarność. Wykład przygotował i wygłosił znany regionalista, historyk i publicysta - dr Szczepan Kalinowski. Wykład wprowadził publiczność w zadumę.

        

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Po chwilowej przerwie technicznej za mikrofonem pojawił się ceniony w kraju poeta, bard, działacz opozycyjny w czasach PRL – Andrzej Kołakowski. Artysta w 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tematem, śpiewanych przy akompaniamencie gitary, utworów były historie ,,Żołnierzy Wyklętych”, czy – jak nazywają ich inni – „Żołnierzy Niezłomnych”. Tych, którzy pozostali wierni do końca honorowi, Bogu i ojczyźnie. Nie tylko walczyli z powojennym komunistycznym reżimem. Zwalczali również pospolity bandytyzm, udzielali zapomóg najbiedniejszym. Historie tych bohaterskich patriotów (m.in.: mjr Zygmunt Szendzielarz ps. ,,Łupaszko”, mjr Józef Kuraś ps. ,,Ogień”, sanitariuszka Danuta Siedzikówna ps. ,,Inka”) często kończyły się w więzieniach, gdzie byli katowani przez ówczesne służby bezpieczeństwa PRL i po sfingowanych procesach rozstrzeliwani. Do dziś nie wiadomo, gdzie wielu z nich jest pochowanych.

Kilkudziesięcioosobowa publiczność słuchając kolejnych utworów, poprzedzanych komentarzami autora, czuła narastające wzruszenie, któremu dała upust dziękując za koncert owacjami na stojąco! Z pewnością wielu z zebranych osób nie zapomni tego wieczoru.

Podziękowania składamy pani Agnieszce Drab za udostępnienie lokalu oraz panu Tomaszowi Oleszczukowi za akustykę i oświetlenie.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014.