II Festyn ,,Kolej w Terespolu dawniej i dziś" w Miejskiej Bibliotece Publiczna - 09.11.2014 - relacja.

 09.11.2014 roku odbyła się II edycja Festynu „ Kolej dawniej i dziś w Terespolu”.

Festyn był uroczystością, mającą na celu uchronić od zapomnienia, szczególnie wśród młodzieży, znaczenia kolei i zawodu kolejarza w Terespolu i okolicy. II edycja Festynu została przeprowadzona dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014” dzięki programowi „Realizujemy terespolskie inicjatywy”. Organizatorem było Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej „Bugowiaki”. Festyn przyciągnął sporą rzeszę publiczności.

Oficjalnego otwarcia dokonała Prezes Stowarzyszenia „Bugowiaki” Bogusława Hawryluk-Matalińska i burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk, ponadto głos zabrali zaproszeni goście: Marzenna Andrzejuk, która jest też członkiem „Bugowiaków” i Antoni Sacharuk.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Na całość uroczystości złożyły się m. innymi:

- część oficjalna - wystąpienia wieloletnich pracowników PKP m. innymi Pana Józefa Ferensa i Zbigniewa Banacha. Wystąpienia miały charakter prelekcji z możliwością bezpośredniej dyskusji. Bardzo aktywna była młodzież z Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach, która przybyła ze swoim nauczycielem -opiekunem panem Jackiem Jarockim.

Bardzo ważnym elementem tej części imprezy była obecność pokoleniowej rodziny kolejarskiej z Brześcia. Ojciec i syn bardzo chętnie włączali się w dyskusję, a także zaprezentowali swoją wiedzę i doświadczenie w branży kolejowej.

część artystyczna - wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Berezówce, które przyjechały z dyrektor szkoły Panią Katarzyną Sobolewską i Panią prezes stowarzyszenia „Za Krzną”, które to prowadzi Szkołę w Berezówce - Panią Moniką Dziobek. Dzieci z Berezówki po raz kolejny uświetniły kolejowy festyn w Terespolu. Również po raz drugi wystąpiła młodzież szkolna ze szkoły w Terespolu pod kierownictwem Pana Tomasza Jezuita.

Imprezie towarzyszyła wystawa kolejnictwa z prywatnych zbiorów Pana Sławomira Denickiego, który to będąc członkiem „Bugowiaków” i wieloletnim pracownikiem PKP zainicjował organizację kolejowej imprezy.

Odbyła się również multimedialna prezentacja wystawy fotograficznej przygotowana przez Pana Cezarego Nowogrodzkiego z Białej Podlaskiej.

Następnie odbyły się dwa konkursy wiedzy o tematyce kolejowej i konkurs plastyczny o tej samej tematyce, które bardzo sprawnie poprowadziła Ewa Danieluk - główna prowadząca (konferansjerka) całej imprezy.

W konkursie wiedzy jak też w konkursie plastycznym wzięło udział po 20 dzieci. Oprócz prac nagrodzonych, wszystkie dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Każdy młody uczestnik festynu otrzymał słodki upominek, a zwycięzcy dodatkowo prezent i pamiątkowy dyplom. Na szczególne uznanie zasługują dzieci, które zarówno z wiedzy jak i w konkursie plastycznym „zgarnęły” atrakcyjne nagrody i na szczególna uwagę zasłużyły Wiktoria Dziobek i Gabrysia Syliwoniuk - obie ze szkoły w Berezówce. Nagród było bardzo dużo więc każdy uczestnik mógł liczyć na choćby drobny upominek.

Wydarzenie wsparli:

- Antoni Sacharuk z Mokran Starych,

- Raid Haidar z Białej Podlaskiej,

- Cezary Nowogrodzki z Białej Podlaskiej,

- Agnieszka Osypiuk z Koroszczyna,

oraz Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Grupa OPP w Koroszczynie.

Oczywiście festyn był wspierany przez Burmistrza i Samorząd Miasta w Terespolu oraz przez Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

W ramach projektu powstał folder poświęcony historii kolejnictwa w Terespolu. Folder był dostępny podczas imprezy.

Wszyscy uczestnicy mogli wypić herbatę, kawę, zjeść ciastko, owoce, a także posilić się bigosem i domowym smalcem z ogórkiem. Dzięki hojności sponsorów nie tylko nagród było dużo, ale też było czym się obficie posilić. W obsłudze cateringowej niezawodna była młodzież działająca w grupie wolontariackiej przy MOK w Terespolu: Paulina Hurman, Paulina Krasiuk oraz Łucja Dmitruk.

Tekst: Bogusława Hawryluk-Matalińska

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przebiegu imprezy bardzo dziękujemy, kolejny festyn za rok!