MOK Terespol dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupił sprzęt na działalność kulturalną !

Miło nam poinformować, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury, priorytet: ,,Infrastruktura domów kultury", zakupione zostały następujące zestawy wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej:

- podesty sceniczne (6x4 m),

- namioty ekspresowe: 3x6 m (1 sztuka) i 3x3 m (3 sztuki),

- stoły z rozkładanymi nogami (7 sztuk),

- zestawy parawanów.

Dzięki naszemu projektowi pn. ,,Zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej w i poza ośrodkiem kultury" otrzymaliśmy na ten zakup dofinansowanie w kwocie 25 000 zł (wkład własny to 4800 zł).

Wierzymy, że dzięki poczynionym zakupom będziemy mogli w większym stopniu wychodzić z naszą ofertą edukacyjną i animacyjną w przestrzeń miejską, głównie w plener i lokale w: restauracji, bibliotece, szkole. Wychodzimy poza teren ośrodka, ponieważ jego stan infrastrukturalny jest niewystarczający. 

                                        

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"     

Priorytet ,,Infrastruktura domów kultury" koordynuje Narodowe Centrum Kultury, czyli instytucja z którą współpracujemy od 5 lat w ramach naszego uczestnictwa w ogólnopolskim programie Dom Kultury+ (odbyliśmy cykl szkoleń w ramach których powstała Strategia Rozwoju MOK Terespol i diagnoza lokalnych potrzeb kulturalnych, bierzemy w dalszym ciągu udział w spotkaniach i konferencjach, otrzymujemy dofinansowania na realizacje naszych projektów, m.in. z programu ,,Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014").

Poprzednio otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. Zakupiliśmy wtedy sprzęt nagłośnieniowy, multimedialny, instrumenty muzyczne, piec ceramiczny, etc. Więcej o poprzednim dofinansowaniu w linku ->>>>>>>>>>>> Sprzęt ten stale wykorzystywany jest podczas wydarzeń kulturalnych, prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz jako wsparcie działalności grup muzycznych, filmowych itp.