1-3 maja w Terespolu - Relacja!

1-3 maja w Terespolu

W dniach 1-3 maja odbyły się w Terespolu różnorodne wydarzenia: międzynarodowe turnieje piłkarskie dla dzieci, spotkanie z animatorkami z Rowerowego Domu Kultury a także tradycyjnie upamiętniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Warsztaty animacyjne z Rowerowym Domem Kultury - 1 maja

W niedzielę dzieci i młodzież miały okazje spotkać się z dwiema paniami, które na rowerze okrążają granice naszego kraju i zatrzymują się w wybranych miejscowościach, w których prowadzą zajęcia animacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Grupa dzieci poprzez zajęcia warsztatowe składające się m.in. z pokazu teatru ilustracji (kamishibai), rysunków i dyskusji miała okazję zastanowić się nad takim pojęciem jak ,,granica”, co oznacza, jakie są jej dobre i złe strony. Podobnie młodzież. Na spotkanie z animatorkami przybyła nowo powstała Terespolska Grupa Filmowa. Po ponadgodzinnej rozmowie na temat pojęcia ,,granicy” zarówno w sensie terytorialnym jak i mentalnym, zaczął powstawać pomysł na kolejny film, który grupa może nakręcić. Wieczorem odbyło się przy terespolskiej Prochowni ognisko, podczas którego dorośli również mogli zagłębić się w rozważania nad powyższym tematem. Z pewnością panie jeszcze kiedyś nas odwiedzą. Więcej o projekcie można poczytać na stronie internetowej organizacji Zielona Grupa - http://zielonagrupa.pl/rowerowy-dom-kultury/

                                                        ..........

Turniej piłkarski na Orliku dla dzieci z rocznika 2009/2010 - 2 maja

Dnia 02.05.2016 na Orliku rozegrany został Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dzieci urodzonych w latach 2009/2010. W rywalizacji wzięły udział dzieci uczęszczające na co dzień na zajęcia sportowe w MOK oraz dzieci ze szkoły sportowej z Kobrynia na Białorusi. W rywalizacji młodych adeptów futbolu nie było klasyfikacji końcowej. Każde dziecko otrzymało pamiątkowe medale oraz dyplomy. Wszyscy zostali zwycięzcami. Wielką atrakcją dla dzieci okazała się wycieczka do terespolskiej Prochowni, gdzie wspólnie z rodzicami zwiedzali wystawy regionalno-historyczne oraz miło spędzili czas przy wspólnym ognisku.

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>

                          ..........

Obchody uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 3 maja

Tradycyjnie władze Terespola uczciły kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku minęło od tego ważnego dla narodu wydarzenia równo 225 lat. Głównym założeniem Konstytucji, pierwszym w Europie tego rodzaju zapisem praw, było zreformowanie chylącego się ku upadkowi kraju poprzez m.in. określeniem zasad trójpodziału władzy (ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza), zniesieniem ,,liberum veto” zrównaniem praw mieszczan i szlachty i objęciem przez monarchę opieki nad chłopami, co miało ograniczyć nadużycia związane z pańszczyzną. Mimo, iż ów ład prawny, zaprojektowany głównie przez Hugo Kołłątaja i Ignacego Potockiego, przetrwał jedynie rok, stał się ważnym punktem odniesienia dla potomnych. 

GALERIA >>>>>>>>>>>>>>>>

W Terespolu obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. za ojczyznę w kościele pw. Świętej Trójcy. Następnie 30 delegacji złożyło wieńce pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Swoim przybyciem zaszczycił mieszkańców senator RP Grzegorz Bierecki. Obecne były delegacje władz miasta wraz z jednostkami podległymi, konsul RP na Białorusi, środowiska kombatanckie, przedstawiciele służb mundurowych i organizacje społeczne.

Po części oficjalnej delegacje wspólnie z mieszkańcami tradycyjnie udali się do terespolskiej Prochowni, gdzie członkowie Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii przygotowali wystawę okolicznościową. Zwiedzających przywitał zespół śpiewaczy ,,Echo Polesia”, składający się z członków Klubu Seniora Srebrny Włos prezentując pieśni patriotyczne i ludowe. Wystąpił również lokalny harmonijkarz – Janusz Sałtrukiewicz. Na przybyłych gości czekały także inne wystawy, np: rękodzielnicza, militarna, kolejnictwa. Nie zabrakło również poczęstunku w postaci bigosu.

                                                                          .........

Turniej piłkarski na Orliku dzieci z rocznika 2006-2008 - 3 maja

Dnia 03.05.2016 na obiektach MOK rozegrany został Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci z klas I-III. W rywalizacji udział wzięło około 40 młodych zawodników z Brześcia oraz Terespola. Najlepszą drużyną okazała się drużyna Szkoły Rezerw Olimpijskich Nr. 5 Brześć. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom.