VI Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć 18 czerwiec 2011

VI Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć jest prestiżowym i jednym z najważniejszych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w regionie. Charakteryzuje się cykliczną zmianą miejsca startu i mety (w tym roku start wypada w Terespolu, a meta w Brześciu na Białorusi). Długość trasy biegu wynosi 12 km. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie przez Urząd Miasta w Terespolu, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, Klub Olimpijczyka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu oraz Urząd Miasta w Brześciu (Białoruś).

ARTYKUŁ I WYNIKI BIEGÓW>>>>>>>>>>>>>>


Data: 18 czerwca 2011

Zbiórka zawodników w MOKu o godz. 8:00
Start: 10:00 ul. Sienkiewicza w Terespolu
Meta: w Brześciu (Białoruś)
 

UWAGA !!! 

Aby wziąć udział w Biegu należy uzyskać białoruską wizę. W tym celu
należy posiadać ważny paszport, dodatkowo mieć jedną kolorową fotografię
oraz wypełniony prawidłowo wniosek wizowy. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: mokterespol@wp.pl , telefonicznie: 83 375 22-65 , kom. 507170018 lub osobiście do 27.05. 2011
Dalszych informacji odnośnie uzyskania białoruskiej wizy będziemy
udzielać mailowo i/lub telefonicznie oraz na stronie MOK www.mokterespol.com

REGULAMIN>>>>>>>>>>>>>>>>> pozycja numer 10