Zakończenie projektu budowy i wyposażenia sali multimedialnej realizowanego w ramach programu NCK.

W dniu 31 sierpnia zakończył się projekt realizowany przez Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  w Terespolu w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

ARTYKUŁ >>>

Głównym celem grantu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez stworzenie profesjonalnej sali multimedialnej w nowo wybudowanej sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 88 oraz podniesienie kompetencji pracowników jednostki.