X Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol - Brześć 13.06.2015 - Przyjmujemy zapisy !!!

 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

X Międzynarodowego Biegu Przyjaźni Terespol-Brześć

Miejski Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Miasta w Terespolu, Sektorem Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Brześć na Białorusi oraz Klubem Olimpijczyka w Terespolu organizują wspólnie już po raz dziesiąty Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć.

Jest to impreza charakteryzująca się cykliczną zmianą miejsca startu i mety (w tym roku start jest po stronie polskiej, w Terespolu). Poprzednie edycje biegu były objęte honorowymi patronatami: Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego.

W biegu, który ma dystans ok. 12 km. rokrocznie bierze udział blisko 100 zawodników z Polski, Białorusi, Niemiec i Ukrainy. Są podzieleni na kategorie do 19 lat, 20-29 lat,30-39 lat, 40-49 lat, 50 i więcej. Jest to impreza mająca na celu promocję sportu masowego, współpracę międzynarodową oraz nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami.

Niniejszym chcieliśmy zaprosić Państwa do udziału w tegorocznym Międzynarodowym Biegu Przyjaźni, który odbędzie się 13 czerwca, start ogodzinie 11:00 czasu polskiego w Terespolu.

Aby wziąć w nim udział należy:

 1. Posiadać aktualny paszport, ważny co najmniej do 13 września br.;

 2. Jedno kolorowe zdjęcie paszportowe;

 3. Oświadczenie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu;

 4. Prawidłowo wypełnić wniosek wizowy, który można pobrać ze strony internetowej http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas/wniosek/ lub ze strony internetowej MOK Terespol: www.mokterespol.com w zakładce Pliki do pobrania (przed wypełnieniem prosimy o kontakt z organizatorem). Wniosek należy wypełnić pismem komputerowym i własnoręcznie podpisać. 

  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania tutaj >>>>>>>>>>>>>>> (pliki do pobrania - na samym dole)

   

Ponadto osoby niepełnoletnie do ww. dokumentów muszą dołączyć:

 1. Zezwolenie od rodziców/ opiekunów prawnych;

 2. Kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców/opiekunów.

Są to dokumenty niezbędne do uzyskania białoruskiej wizy.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do siedziby organizatora najpóźniej do dnia 15 maja bieżącego roku. Rejestracja zawodników 8:00 w MOK Terespol w dniu biegu.

Do udziału w biegu można zgłaszać się wcześniej osobiście i e-mailowo podając:

 1. Imię i nazwisko (brzmienie tak jak w paszporcie);

 2. Datę urodzenia;

 3. Obywatelstwo;

 4. Serię i numer paszportu, datę jego ważności;

 5. Miejsce zamieszkania;

 6. Miejsce pracy.

Osoby zgłaszające się wcześniej w jeden z podanych wyżej sposobów są tak samo zobowiązane do dostarczenia ww. dokumentów do 15 maja br.

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Adres organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol , e-mail: mokterespol@wp.pl. Osoby do kontaktu: Anna Pietrusik, Łukasz Pogorzelski tel: 507-170-018, 83-375-22-65. Prosimy również o śledzenie naszej strony internetowej : www.mokterespol.com

Prosimy o rozpropagowanie tej imprezy w Waszym środowisku.

Tak było 2 lata temu (Start w Terespolu) >>>>>>>>>>>>>

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! 

ORGANIZATORZY